KontaktSTOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU DAWSTWA SZPIKU
ul. Muchoborska 18
54-424 Wrocław
tel. 0 71 79 230 27, 71 78 313 75
fax. 0 71 362 15 12
NIP: 896-10-02-145
REGON: 930708503
KRS: 0000202597
Dyrektor Biura - mgr Barbara Szymczak
tel. 0 71 79 230 27
e-mail: szymczak@dctk.wroc.pl
Numer konta:
Santander Consumer Bank S.A.
64 1500 1793 1217 9007 0564 0000